• Sabtu, 28 Januari 2023

Bacaan Injil, Hari Jumat 20 Januari 2023, St Fabianus dan St. Sebastianus (Markus 3:13-19)

- Selasa, 17 Januari 2023 | 12:56 WIB

Bacaan diambil dari Injil Markus

 

Mrk 3:13    Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan merekapun datang kepada-Nya.

Mrk 3:14    Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil

Mrk 3:15    dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan.

Mrk 3:16    Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu ialah: Simon, yang diberi-Nya nama Petrus,

Mrk 3:17    Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh,

Mrk 3:18    selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot,

Mrk 3:19    dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia.

Editor: Eleazar

Tags

Terkini

BHF-780: Renungan dari Buku Harian Santa Faustina

Sabtu, 28 Januari 2023 | 06:49 WIB

SENDAL SERIBU, Kamis, 26 Januari 2023:

Kamis, 26 Januari 2023 | 09:33 WIB

RHK, Kamis Pekan Biasa III, 26 Januari 2023

Kamis, 26 Januari 2023 | 08:52 WIB
X